2011-10-22, 10:15

Эс цахим тест

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Цахим тест | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1023
2011-10-21, 07:47

10-р анги " Нуклейн хүчил "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1045
2011-10-21, 07:44

10-анги Бодисын солилцоо

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 800
2011-10-21, 07:39

7,8,9-р ангийн " Эс " онолын хэсэг

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Нэгж хичээл | (3) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1218
2011-10-21, 06:28

Багш ажлын байран дээрээ хөгжих нь

2011-10-21, 06:21

10-11р ангийн биологийн хичээлийн нэгж хөтөлбөр

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Нэгж хичээл | (21) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 7215
2011-10-21, 06:05

9-р ангийн биологийн хичээл " Эсийн хуваагдал "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (6) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 2279
2011-10-21, 06:02

11-р ангийн биологийн хичээл " Бэлгийн үржил "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1760
2011-10-21, 05:58

Хүний араг яс

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Video | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1142
2011-10-21, 05:54

11-р ангийн биологийн хичээл " Онтогенез "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (2) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1434
idiomatic-dormant