2011-10-22, 10:15

Эс цахим тест

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Цахим тест | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1030
2011-10-21, 19:47

10-р анги " Нуклейн хүчил "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1056
2011-10-21, 19:44

10-анги Бодисын солилцоо

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 823
2011-10-21, 19:39

7,8,9-р ангийн " Эс " онолын хэсэг

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Нэгж хичээл | (3) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1224
2011-10-21, 18:28

Багш ажлын байран дээрээ хөгжих нь

2011-10-21, 18:21

10-11р ангийн биологийн хичээлийн нэгж хөтөлбөр

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Нэгж хичээл | (21) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 7286
2011-10-21, 18:05

9-р ангийн биологийн хичээл " Эсийн хуваагдал "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (6) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 2311
2011-10-21, 18:02

11-р ангийн биологийн хичээл " Бэлгийн үржил "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1790
2011-10-21, 17:58

Хүний араг яс

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Video | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1156
2011-10-21, 17:54

11-р ангийн биологийн хичээл " Онтогенез "

бичсэн: Zul_GAA төрөл: Presentation | (2) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1463